Automobil v podnikaní

V tomto článku vám priblížime, aké výdavky si môžete uplatniť do daňových výdavkoch pri používaní auta v podnikaní. A čo nové prináša rok 2015 pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ktoré jednoducho naša spoločnosť M+I Účtovná a poradenská, s. r. o. vám spracuje bez vašich starostí a aké sadzby dane sú platné na tento rok. Navštívte nás už teraz v Starej Ľubovni a nenechávajte všetko na poslednú chvíľu.

Firemný automobil je možné vybrať si medzi evidenciou jázd alebo uplatnenie 80 % paušálu z nákupu pohonných hmôt. Poistenie, opravy, nákup príslušenstva, výmenu pneumatík či diaľničnú nálepku si môže firma uplatniť do výdavkov. Ak však podnikateľ používa motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku aj na súkromné účely, výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie si môže do daňových výdavkov uplatniť vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % alebo v preukázanej výške v závislosti od pomeru používania motorového vozidla na podnikateľské účely. Ak je nákupná cena vyššia ako 1 700 eur je možné uplatniť si ju do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov. Od roku 2015 sa však uplatňujú len rovnomerné odpisy a rovnako sa zavádza limitovanie vstupnej ceny na maximálnu sumu 48 000 eur. Zjednotili sa podmienky pre odpisovanie hmotného majetku bez ohľadu na spôsob jeho obstarania. Už nebude možné odpisovať vozidlo počas doby trvania finančného lízingu, ale len rovnako ako iný majetok, t.j. rovnomerne po 4 roky.

Automobil nezaradený v obchodnom majetku je možné uplatniť si 50 % paušál z nákupu alebo súčet základnej náhrady (0,183 EUR na vykázaný a prejazdený kilometer pracovnej cesty) a náhrady za spotrebu pohonných hmôt. Nie je možné uplatniť si takmer žiadne výdavky. Podnikateľ je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel. Celková ročná suma dane sa kráti podľa počtu dní pracovných ciest uskutočnených automobilom.

Pripravili sme pre vás nasledujúcu tabuľku, ktorá prehľadne zobrazuje, čo si môže živnostník uplatniť do výdavkoch pri automobilu zaradeného a nezaradeného do majetku.

Výdavka na auto živnostníka

Zdroj: ako-uctovat.sk

Daň z motorových vozidiel 2015

Daňovníkom je od 1. januára 2015 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade, má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Od 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nebude miestnou daňou, nebude sa riadiť všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale bude určená povinne a jednotne zákonom.

Základ dane z motorových vozidiel od roku 2015

Je upravený aj pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina. Zákon ustanovuje tiež základ dane pre nový predmet dane, ktorým sú vozidlá kategórie L.

Základ dane motorových vozidiel

Zdroj: www.financnasprava.sk

Ročné sadzby dane 2015

Budú jednotné pre celé územie SR.

vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina

Ročné sadzby dane

Ročné sadzby dane

Ročné sadzby dane

Ročné sadzby dane

Zdroj: www.financnasprava.sk

Tieto ročné sadzby dane sa budú však upravovať v závislosti od veku vozidla, ekologického charakteru vozidla a pod. – napr. ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Potom sa ďalších 36 mesiacov bude používať ročná sadzba dane podľa vyššie uvedenej tabuľky, po týchto 36 mesiacov sa sadzba dane zvýši o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Hybridné motorové vozidlá, hybridné elektrické vozidlá, vozidlá kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn a vozidlá kategórie L, M a N na vodíkový pohon budú mať sadzbu dane o 50 % nižšiu.

Príklady výpočtu dane 2015

Príklad č. 1

Predmetom dane k 1.1.2015 je osobné vozidlo v dokladoch, ktorého je zdvihový objem valcov motora 1300 cm³. Dátum prvej evidencie vozidla je 16.7.2012. Ročná sadzba dane je 115 eur. Vzhľadom k dátumu prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 25 %. Predpokladaná daň je 86,25 eur.

Príklad č. 2

Predmetom dane k 1.1.2015 je osobné vozidlo, v dokladoch ktorého je zdvihový objem valcov motora 2 600 cm³. Dátum prvej evidencie vozidla je 30.08.2002. Ročná sadzba dane je 180 eur. V danom prípade odo dňa prvej evidencie vozidla ku dňu 1.1.2015 uplynulo 144 mesiacov, ale neuplynulo 156 mesiacov, ročná sadzba dane sa zvýši o 10%. Výška dane u vozidla je teda 198 eur.

Príklad č. 3

Predmetom dane k 1.1.2015 sú dve vozidlá. Prvým je osobné vozidlo so zdvihovým objem valcov motora 1 580 cm³. Dátum prvej evidencie vozidla je 18.10.2011. Druhým je nákladné vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je 12 ton s 2 nápravami. Dátum prvej evidencie vozidla je 01.12.2009. Ročná sadzba dane u osobného vozidla je 148 eur. Vzhľadom na dátum prvej evidencie osobného vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 20 %. Výška dane je teda 118,40 eur. Ročná sadzba dane u nákladného vozidla je 777 eur. Vzhľadom k dátumu prvej evidencie sa ročná sadzba dane zníži o 20 %, výška dane bude u tohto vozidla 621,60 eur. Teda 740 eur bude celková výška predpokladanej dane.

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára 2016 za predchádzajúci kalendárny rok, čiže rok 2015. Týmto dňom je aj daň splatná. Všetky tieto informácie vám radi poskytneme osobne v Starej Ľubovni a ponúkame spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 a možnosť odoslania na portál finančnej správy. Všetky starosti prenechajte na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247