Kalkulačka

Účtovníctvo v rukách profesionálov

V nasledujúcej časti ponúkame možnosť výberu z jednotlivých kalkulačiek, ktoré sú vhodné pre výpočty mzdy pri hlavnom pracovnom pomere, pri dohodách o pracovnej činnosti a o vykonaní práce alebo pri dohodách o brigádnickej práci študenta. Slúžia pre zamestnávateľov, ktorý plánujú prijať nového zamestnanca, či už na dohodu alebo trvalý pracovný pomer a chcú si vypočítať celkovú výšku nákladov. Taktiež pre ľudí, ktorí sa plánujú zamestnať alebo už pracujú, chcú si pozrieť sumy jednotlivých odvodov a zistiť tak výšku čistej mzdy, ktorá im ostane.

Zároveň si na základe našej kalkulačky odpočítateľnej položky na zdravotné odvody môžete zistiť, či spĺňate podmienky nároku pre uplatnenie tejto odpočítateľnej položky pri výpočte mesačných preddavkov, ak áno, tak v akej výške.