Výpočet mzdy na dohodu

V uvedenej tabuľke si môžete prehľadne vypočítať výšku čistej mzdy a odvodov pri dohode o vykonaní práce a pri dohode o pracovnej činnosti. Táto tabuľka je vhodná či pre zamestnávateľa alebo pre zamestnanca. Rozlišujeme pravidelný a nepravidelný príjem. Pri pravidelnom príjme je výška odvodov rovnaká ako pri pracovnom pomere. Pri nepravidelnom príjme sa neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Obe možnosti výpočtu ponúka táto tabuľka.

(Táto kalkulačka slúži pre informatívne účely.)

Kalkulačka výpočtu mzdy na dohodu o vykonaní práce a pracovnej činnosti:

 
  Dohodár Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 0 0
Nemocenské 0 0
Starobné 0 0
Invalidné 0 0
Poistenie v nezamestnanosti 0 0
Garančné 0 0
Rezervný fond 0 0
Úrazové poistenie 0 0
Odvody spolu 0 0
Čiastkový základ dane 0
Nezdaniteľná časť základu dane 0
Zdaniteľná mzda 0
Daň z príjmu 0
Daňový bonus 0
Celkové náklady zamestnávateľa 0
Čistý mesačný príjem 0