Výpočet čistej mzdy

Ak začínate so svojou prvou prácou na hlavný pracovný pomer, v tejto tabuľke si môžete vypočítať čistú mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak uvediete počet detí, vypočíta Vám výšku nároku na daňový bonus. Ako zamestnávateľ si môžete zistiť celkové náklady, ak zo zamestnancom uzavriete hlavný pracovný pomer.

(Táto kalkulačka slúži pre informatívne účely.)

Kalkulačka výpočtu mzdy na trvalý pracovný pomer:

Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 0 0
Nemocenské 0 0
Starobné 0 0
Invalidné 0 0
Poistenie v nezamestnanosti 0 0
Garančné 0 0
Rezervný fond 0 0
Úrazové poistenie 0 0
Odvody spolu 0 0
Čiastkový základ dane 0
Nezdaniteľná časť základu dane 0
Zdaniteľná mzda 0
Daň z príjmu 0
Daňový bonus 0
Celkové náklady zamestnávateľa 0
Čistý mesačný príjem 0