Výpočet mzdy na dohodu pre študenta

Ak ste študent a plánujete uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, nasledujúca tabuľka Vám pomôže zistiť výšku čistej mzdy a odvodov do sociálnej poisťovne. Ak Váš mesačný príjem nepresahuje 200 eur a máte podpísané vyhlásenie v súlade s § 227a ods. 2, zaškrtnite políčko odvodové zvýhodnenie. Ak ste zamestnávateľ, môžete si prehľadne zistiť Vaše náklady na brigádnika v prípadoch uplatneného alebo neuplatneného vyhlásenia, taktiež ponúka výpočet výšky odvodov pri prekročení stanoveného limitu mesačného príjmu 200 eur.

(Táto kalkulačka slúži pre informatívne účely.)

Kalkulačka výpočtu mzdy na dohodu o brigádnickej práci študenta:

 
 
  Študent Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 0 0
Nemocenské 0 0
Starobné 0 0
Invalidné 0 0
Poistenie v nezamestnanosti 0 0
Garančné 0 0
Rezervný fond 0 0
Úrazové poistenie 0 0
Odvody spolu 0 0
Čiastkový základ dane 0
Nezdaniteľná časť základu dane 0
Zdaniteľná mzda 0
Daň z príjmu 0  
Daňový bonus 0  
Celkové náklady zamestnávateľa   0
Čistý mesačný príjem 0