Výpočet odvodov SZČO

Ak si potrebujete vypočítať odvody živnostníka pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu platné pre rok 2019, použite pre to našu kalkulačku. Stačí vyplniť vymeriavací základ za predošlý rok, a výšku zdravotného a sociálneho poistenia za predchádzajúci rok.

(Táto kalkulačka slúži pre informatívne účely.)

Kalkulačka výpočtu odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie

Za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tzn. príjmy - naklady

Výpočet

Výška ročného vymeriavacieho základu: 0

Výška mesačného vymeriavacieho základu (VZ): 0

Zdravotné poistenie

Suma mesačného poistného: 0
Súčet ročného poistného: 0


Sociálne poistenie

Suma mesačného poistného: 0
Súčet ročného poistného: 0

Podrobný rozpis pre sociálne poistenie (mesačné):

Nemocenské 0
Starobné 0
Invalidné 0
Rezervný fond 0