Paušálne výdavky po novom v roku 2017

Od 1.1.2017, čiže prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré sa bude podávať v roku 2018, sa paušálne výdavky zvyšujú na 60% z príjmov a súčasne najviac na 20 000 eur ročne.

Paušálne výdavky rok 2016

  • príjmy z podnikania,

  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,

  • paušál je 40 %, maximum je 5040 eur, mesačne najviac 420 eur,

  • uplatniť si ich môže podnikateľ ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku 2016,

Rok 2017

  • paušál 60 %, maximum je nastavený na najviac 20 000 eur ročne,

  • paušál sa už nebude rozpočítavať na mesiace.

Porovnanie paušálnych výdavkov a zaplatenej dane (v eurách)

Rok 2016

Rok 2017

Príjmy

12 000

12 000

Paušálne výdavky

4 800 (12 000 x 0,4)

7 200 (12 000 x 0,6)

Zaplatené odvody*

2 427,12 (202,26 x 12)

2 497,92 (208,16 x 12)

Základ dane

4772,88 (12 000 - 5 200 - 2 427,12)

2 302,08 (12 000 - 7 200 - 2 497,92)

Nezdaniteľná suma

3 803,33

3 803,33

Základ dane znížený o nezdan. Sumu

969,55 (4722,88 - 3 803,33)

0

Daň

184,21 (969,55 x 0,19)

0

* berieme do úvahy minimálne odvody

Netreba však zabudnúť na to, že živnostníci okrem daní platia aj odvody. V roku 2016 sa tzv. minimálne odvody počítajú z minimálneho vymeriavacieho základu 429 eur mesačne a to znamená sumu 142,20 eura do Sociálnej poisťovne a 60,06 eura do zdravotnej poisťovne. Spolu 202,26 eura. V roku 2017 sa tzv. minimálne odvody budú počítať z minimálneho základu 441,50 eura a to bude predstavovať sumu 146,35 eura do Sociálnej poisťovne a 61,81 eura do zdravotnej poisťovne. Spolu 208,16 eura.

V roku 2017 budú platiť viac

Aj napriek zvýšeniu paušálnych výdavkov za rok 2017 zaplatia o 70,80 eura viac na daniach a odvodoch tí živnostníci, ktorí majú priemerný mesačný hrubý príjem do 875 eur. Zvýšenie paušálnych výdavkov na 60% tak živnostníkom s príjmom do 875 eur mesačne absolútne nepomôže - ako mali nulovú daň v roku 2016 - tak budú mať nulovú daň i v roku 2017. Ale v roku 2017 budú musieť platiť odvody vyššie o 5,90 eura mesačne oproti roku 2016, za rok 2017 teda zaplatia o 70,80 eura viac oproti roku 2016.

No aj živnostníci s priemerným mesačným hrubým príjmom medzi 875 eur až 927 eur zaplatia za rok 2017 viac, a to sumu do 70,80 eura.

Príklad: Ak by sa výška paušálnych výdavkov v roku 2017 nezmenila a zostala vo výške 40% z príjmu, tak pri mesačnom príjme 927 eur by výška paušálnych výdavkov (40%) bola 370,80 eura a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 556,20 eura. Vymeriavací základ na odvody by vyšiel 556,20/1,486 = 374,29 eura a po úprave na minimálny vymeriavací základ 441,50 eura. Odvody by boli dohromady 208,16 eura. Základ dane po odrátaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 556,20 - 208,16 - 316,94 = 31,10 eura a daň (19%) by bola 5,90 eura.

Po zvýšení paušálnych výdavkov zo 40% na 60% by výška paušálnych výdavkov (60%) bola 556,20 eur a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 370,80 eura. Vymeriavací základ na odvody by bol 370,80/1,486 = 249,52 eur a po úprave na minimálny vymeriavací základ 441,50 eura. Odvody by boli spolu 208,16 eura - rovnaké, ako pri paušálnych výdavkoch 40%. Základ dane po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 370,80 - 208,16 - 316,94 = - 154,30 eura a daň nulová. Teda pri mesačnom hrubom príjme 927 eur tak môžeme vidieť, že pri doterajších paušálnych výdavkoch 40% by živnostník platil daň v prepočte 5,90 mesačne.

Po zvýšení paušálnych výdavkov na 60% tak daň platiť nebude - každý mesiac ušetrí tých 5,90 eura. No na druhej strane sa mu v roku 2017 zvýšia odvody oproti roku 2016 o 5,90 mesačne. Všeobecne tak je "na nule" - bude v súčte platiť odvody a dane v rovnakej výške ako v roku 2016.

V roku 2017 budú platiť menej

Zo zvýšenia paušálnych výdavkov získajú až živnostníci s priemerným mesačným príjmom nad 927 eur, čím vyšší príjem dosiahnu, tým viac ušetria - vďaka nižšej dani.

Živnostníci s priemerným mesačným príjmom v rozmedzí od 1094 eur do 1640 eur pocítia profit nielen vďaka nižšej dani ale aj vďaka nižším odvodom. Ich vymeriavací základ na odvody sa totiž zníži na úroveň minimálneho základu.

Najvyšší profit však pocítia až živnostníci s mesačným príjmom nad 1640 eur. Im sa zvýšenie paušálnych výdavkov naplno prejaví nielen v nižšej dani, ale aj v nižších odvodoch.

Príklad: Pri paušálnych výdavkoch 40% bola hranica mesačného príjmu, pri ktorom sa ešte platili odvody z minimálneho základu, daná ako 1094 eur. A to preto, lebo pri príjme 1094 eur bol vymeriavací základ na odvody daný ako 656,40 (60% z 1094 eur) / 1,486 = 441,72 eur, čiže bol to minimálny vymeriavací základ 441,50 eura.

Pre živnostníkov s mesačným príjmom nad 1094 eur to doteraz predstavovalo, že platili odvody už nie z minimálneho základu, ale zo skutočného základu, ktorý im vyšiel z výpočtu 60% z príjmu / 1,486.

Ak by sa paušálne výdavky nezvýšili a zostali 40%, živnostník s mesačným príjmom 1640 eur by platil odvody z vymeriavacieho základu daného ako 984 (60% z 1640) / 1,486 = 662,18 eura. Pri súhrnnej sadzbe poistného 47,15% by tak zaplatil odvody približne 312,20 eura.

Po zvýšení paušálnych výdavkov na 60% sa však hranica mesačného príjmu, pri ktorom sa ešte budú platiť odvody z minimálneho základu, zdvihne na 1640 eur. Vymeriavací základ živnostníka s mesačným príjmom 1640 eur bude daný ako 656 (40% z 1640 eur) / 1,486 = 441,45 eur, čiže zjednodušene 441,50 eur, čo je minimálny vymeriavací základ a odvody tohto živnostníka budú len 208,16 eura.

Živnostníci s mesačným príjmom od 1094 eur do 1640 eur tak vďaka zvýšeniu paušálnych výdavkov ušetria nielen na dani, ale sčasti už aj na odvodoch.

Živnostníci s mesačným príjmom nad 1640 eur boli aj budú nad minimálnym vymeriavacím základom na odvody, u nich tak zvýšenie paušálnych výdavkov na 60% bude znamenať vyššiu úsporu nielen na dani, ale aj na odvodoch.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247