Výhody a nevýhody prechodu zo živnosti na s. r. o.

V tomto článku Vám prinášame porovnanie výhod a nevýhod prechodu zo živnosti na formu sro. Podnikanie formou živnosti a eseročky má mnoho spoločné – v prípade zamestnávania zamestnancov podliehajú rovnakým pracovno-právnym či odvodovým pravidlám, taktiež sa na nich vzťahuje problematika DPH alebo si musia svoje sídlo firmy označiť.

Výhody prechodu zo živnosti na s. r. o.

  • spoločník v sro neplatí z vyplateného podielu na zisku odvody do Sociálnej poisťovne
  • spoločník môže sám seba zamestnať na dohodu – vyplatenú odmenu si môže dať do nákladov a znížiť si tak daň z príjmov (od r. 2013 podlieha väčšina príjmov z dohôd zároveň aj odvodom, preto na sa na dohody vzťahuje v podstate všetko uvedené v nasledujúcom bode pre trvalý pracovný pomer)
  • spoločník môže sám seba zamestnať na trvalý pracovný pomer a znížiť si tak náklady rovnakým spôsobom, ako v predchádzajúcom bode. V tomto prípade platí na rozdiel od dohodára zo svojej mzdy plné sociálne a zdravotné odvody. Zároveň je však poistený, pričom odvody platené firmou si zároveň môže dať do nákladov a znížiť tak daň z príjmov sro.
  • spoločník môže byť zároveň konateľom a jediným zamestnancom – ako konateľ si nemusí za svoju funkciu vyplácať žiadnu odmenu a ušetrí tak na odvodoch a dani z príjmov z tejto odmeny. Sro nemusí zároveň zamestnávať žiadneho zamestnanca.
  • tipy uvedené v predchádzajúcich 3 bodoch môže skombinovať, byť tak plne zdravotne a sociálne poistený a zároveň sa vyhnúť niektorým rizikám zo strany úradov, aj pokutám súvisiacich so zamestnávaním kohokoľvek. Vo vlastnej sro sa totiž môžete zamestnanať ako konateľ s odmenou.

Výhody SZČO oproti s. r. o.

1. Paušálne výdavky

Paušálne výdavky SZČO sú obrovskou výhodou: z časti príjmov na rozdiel živnostníci a iné SZČO od zamestnancov daň neplatia. Vo vlastnej sro si budú môcť uplatniť len reálne náklady. A ak žiadne náklady nemajú, tak si žiadne od príjmov neodpočítajú. Daň teda zaplatia z takmer celej sumy príjmov – čo môže byť pre niekoho pomerne šok. Preto – kým je to možné – využívajte výhodu nezdanenia časti príjmov cez paušálne výdavky. Od r. 2017 majú po čase opäť skutočne lákavú výšku 60%.

2. Ak nechcete platiť viac za spracovanie účtovníctva a daní

Priemerná cena sa pohybuje od 50-100 EUR za mesiac aj viac. A to aj v prípade, že ide približne o rovnaký objem činností, aký mala pôvodná firma, t.j živnostník. Dôvodom je iná evidencia, väčšia zložitosť a riešenie všetkých súvisiacich oblastí (zamestnávanie, vyberanie peňazí z firmy, daňové náklady. Sro musí viesť podvojné účtovníctvo.

3. Ak nechcete mať “bordel” vo vlastných peniazoch

Peniaze s. r. o. nie sú vašimi peniazmi – aspoň teda formálne nie. Patria firme ako právnickej osobe a vy si ich môžete legálne vybrať buď ako mzdu zamestnanca, odmenu konateľa alebo ako spoločníkov podiel na zisku. Každá cesta niečo stojí (napr. odvody) a je ju možné použiť len v určitom čase (napr. v čase splatnosti mzdy alebo po dosiahnutí a rozdelení zisku). Iné spôsoby “vyberania” peňazí sú síce v praxi bežné, ale v podstate nie celkom “čisté”. Okrem toho však dokážu vo financiách urobiť neporiadok – podnikateľ nemusí stále vedieť, ktoré peniaze sú firemné a ktoré jeho, navyše so správnym spracovaním súkromných výberov a vkladov má často problém a samozrejme prácu aj účtovník.

4. Ste zvyknutí, že si základ dane znížite každoročne zhruba o 3 800 EUR

Ak majiteľ sro nie je súčasne jej zamestnancom či konateľom poberajúcim odmenu, nezdaniteľnú časť základu dane si uplatniť nemôže a jej výhody v podstate nevyužíva. To platí rovnako aj pre neznaniteľnú časť na manželku – ak ju využíval doteraz, v jednoosobovej sro si ju ako spoločník uplatniť nemôže.

5. Chcete dostať štátny dôchodok či “materské”

Živnostníkom, ktorí platia odvody, plynie z nich nárok na dávky zo sociálneho poistenia (starobný či iný dôchodok, materské, nemocenské, dávky v nezamestnanosti). Tí, ktorí platia minimum, dostanú dávky minimálne, SZČO, ktorí platia viac, budú mať dávky o niečo vyššie. Ak sú dávky vaším cieľom, ostaňte živnostníkmi. Minimálne odvody je síce možné platiť aj ako zamestnanec a zároveň zamestnávateľ v eseročke – ale potom je zbytočné meniť právnu formu.

6. Ak sa nechcete stať platiteľom DPH

V praxi sa často stáva, že mnohí podnikatelia priraďujú k sro automatické “platiteľstvo” DPH. Samozrejme status platiteľa DPH s sro ako s právnou formou vôbec nesúvisí.

Teda sro sa vyplatí podnikateľom s vysokými reálnymi nákladmi a tým, ktorí nepotrebujú štátne sociálne poistenie, prípadne si ho sú ochotní hradiť aspoň čiastočne dobrovoľne alebo sa dokážu zabezpečiť inak. Motiváciou prechodu na Sro však môžu byť aj iné dôvody: napr. lepšie dôveryhodnosť firmy, pribratie viacerých spoločníkov, rozširovanie projektov či produktov alebo rast tímu a súvisiace obmedzenie rizika súvisiaceho s ručením. No konečnú variantu si musí zvážiť každý podnikateľ sám.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247