Živnosť popri zamestnaní a odvody

Ponúkame Vám prehľad odvodov do zdravotnej a do sociálnej poisťovne pri živnosti popri zamestnaní, v akej výške a ako si ich vypočítať. Všetky potrebné informácie si prečítate v nasledujúcom článku.

Zdravotná poisťovňa

Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia vo forme preddavkov. Výška preddavku sa určuje na základe príjmov zo živnosti v predchádzajúcom roku.

Pri začínajúcom podnikateľovi v predchádzajúcom roku zo živnosti neboli žiadne príjmy a nie je z čoho vypočítať výšku preddavkov.

Pri prevádzkovaní živnosti bez zamestnania je povinnosť hneď od založenia živnosti začať platiť preddavky vo výške, ktorá je stanovená ako minimálna. V roku 2016 je to 60,06 € mesačne.

Platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške sa na živnosť popri zamestnaní nevzťahuje. Ale treba sa do 8 dní od začatia podnikania zaregistrovať na zdravotnej poisťovni ako živnostník.

Na rozdiel od živnosti bez zamestnania, po založení živnosti popri zamestnaní sa môže stanoviť výšku preddavkov na zdravotné poistné podľa vlastného uváženia. Napríklad aj 0 €.

V nasledujúcom roku zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie, v ktorom podľa príjmu z podnikania v predchádzajúcom roku vypočíta, koľko je treba zaplatiť na odvodoch.

Ak v ročnom zúčtovaní vyjde vyššia povinnosť, než koľko bolo zaplatené na preddavkoch, rozdiel je treba doplatiť.

Ale platí to aj naopak. Ak ste zaplatili na preddavkoch viac, než vám vyšlo v ročnom zúčtovaní, zdravotná poisťovňa vám rozdiel vráti.

Teda rozdiel od živnostníkov, ktorí nemajú živnosť popri zamestnaní, si po založení živnosti popri zamestnaní môžu sami určiť, v akej výške budú platiť preddavky na zdravotné poistenie. V ročnom zúčtovaní sa dozviete novú výšku preddavkov, ktorá sa bude platiť od 1.7.

Sociálna poisťovňa

Pri živnosti popri zamestnaní sa odvody do Sociálnej poisťovne platia rovnako, ako pri živnosti bez zamestnania.

Od založenia živnosti až do júna nasledujúceho roka nie je povinnosť platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne a ani povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. 1.10., ak bol daný odklad daňového priznania).

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne vtedy, ak za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) presiahne určitú stanovenú výšku príjmu.

Živnostníci, ktorí v roku 2015 dosiahnu hrubý príjem bez odpočítania výdavkov presahujúci sumu 5148 €, budú od 1.7.2016 do 30.6.2017 platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Živnostníci, ktorí v roku 2015 nedosiahnu hrubý príjem bez odpočítania výdavkov presahujúci sumu 5148 €, nebudú od 1.7.2016 do 30.6.2017 platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Po podaní daňového priznania Sociálna poisťovňa dostane od daňového úradu informáciu o výške príjmov v predchádzajúcom roku.

Na základe týchto údajov vypočítajú, či je, alebo nie je od 1.7. povinnosť platiť odvody a následne to oznámi aj písomne.

Podobne, ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj pri odvodoch do Sociálnej poisťovne je stanovená ich minimálna výška.

V roku 2015 je to 136,57 € a v roku 2016 142,20 € mesačne.

S nami to bude pre vás jednoduchšie. Stačí navštíviť našu spoločnosť M+I Účtovná a poradenská s. r. o. v Starej Ľubovni a jednoducho to prenecháte na nás a my vám pomôžeme a poskytneme kompletné informácie týkajúcich sa odvodov alebo iných otázok, či už jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Informácie o odvodoch majú len informatívny charakter.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247