Články

Paušálne výdavky po novom v roku 2017

Od 1.1.2017, čiže prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré sa bude podávať v roku 2018, sa paušálne výdavky zvyšujú na 60% z príjmov a súčasne najviac na 20 000 eur ročne.

Čítať viac...

Živnosť popri zamestnaní a odvody

Ponúkame Vám prehľad odvodov do zdravotnej a do sociálnej poisťovne pri živnosti popri zamestnaní, v akej výške a ako si ich vypočítať.

Čítať viac...

SZČO a odvody 2015/2016

SZČO je fyzická osoba, ktorá má 18 a viac rokov a dosahuje príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov, výnimku tvoria osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osobám s ŤZP.

Čítať viac...

Nižšie dane pri zmluvách podľa Občianskeho zákonníka

V tomto článku Vám naša spoločnosť M+I Účtovná a poradenská prináša článok o možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom zmlúv podľa Občianskeho zákonníka.

Čítať viac...

Dôležité čísla platné na rok 2016

Spoločnosť M+I Účtovná a poradenská, s. r. o. vám prináša aktuálne informácie v tomto článku, aby ste aj vy mali prehľad o dôležitých číslach platných v roku 2016.

Čítať viac...

Správne poplatky

Správne poplatky sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov a DataCentra.

Čítať viac...